Bevestiging door de Provincie van de overdracht van het VBOB-project ZorgRuilBrabant/Kwetsbare Ouderen aan Zorgbelang-Brabant op 10 april 2014.

‘Tijdens zijn slotwoord heft de heer Letschert, Coördinator Sociale Infrastructuur en Samenleving bij de Provincie Noord-Brabant, aan het einde van het VBOB-Symposium ‘Hoe werken we aan eigen Regie en Zelfredzaamheid?’ (10 april 2014, Vught/’s-Hertogenbosch), bevestigd dat dit VBOB-project door Zorgbelang-Brabant voortgezet kan worden. Vanaf 1 mei 2014 kunnen initiatiefnemers die in eigen wijk of dorp aan de slag willen willen met dit project - gericht op het organiseren van informele zorg -  een beroep doen op Zorgbelang-Brabant.’

‘Hoe werken wij aan Eigen Regie en Zelfredzaamheid?’

Een kleurrijk palet aan burgerinitiatieven ontstaan om het gat op te vullen dat valt als gevolg van het terugtreden van de overheid in het maatschappelijke zorgaandeel. 

Het project ‘Wie dan leeft... wie dan zorgt? ZorgruilBrabant/Kwetsbare Ouderen is één van die burgerinitiatieven! 

Binnen dit VBOB- project is gewerkt aan Bewustwording van de noodzaak van eigen regie en onderlinge zelfredzaamheid van burgers, vanuit het principe van wederkerigheid.
                

 Foto's: Kirsten Neervens

.

Infotheek